Nationaal Programma Longonderzoek

Het is onvoldoende bekend dat longziekten een grote persoonlijke, sociale en economische impact hebben en dat ze een belangrijke doodsoorzaak zijn. Bovendien wordt onderschat hoe belangrijk longonderzoek is voor preventie en optimale behandeling van longziekten. Daarom streven we naar meer bewustwording bij politieke partijen, organisaties en het brede publiek.

De Taskforce

  • Peter Wijkstra, voorzitter, MD PhD, longarts, UMCG Groningen
  • Kors van der Ent, vice-voorzitter, Prof, MD PhD, Kinderlongarts, UMC Utrecht
  • Yvonne Heijdra, MD PhD, longarts RadboudUMC Nijmegen, voorzitter NVALT, 's-Hertogenbosch
  • Niki Reynaert, PhD, onderzoeker (anti) oxidanten COPD, Maastricht University
  • Emiel Rolink, directeur, Long Alliantie Nederland (LAN), Amersfoort
  • Michael Rutgers, PhD, directeur Longfonds, Amersfoort

Laatste wapenfeiten

03 02 2015Er moet nog meer aandacht komen voor onderzoek naar longziekten

Eerste bijeenkomst Amersfoort

Deelnemers

Aanwezig: Peter Wijkstra (voorzitter), Kors van der Ent (vice-voorzitter) Niki Reynaert, Emiel Rolink, Michael Rutgers, Rob Janssen
Afwezig mk: Yvonne Heijdra

De enorme maatschappelijke impact en de invaliderende gevolgen van longaandoeningen voor patiënten verdienen een veel bredere aandacht.

De Taskforce constateert tijdens de startbijeenkomst dat de NRS op 3 niveaus verbeterslagen kan maken:

  • Het algemene besef van urgentie van longziekten (maatschappelijke impact van longziekten, cijfers) en van de individuele emotionele impact (patiënt-ervaringen) kan in Nederland nog flink versterkt worden.
  • We kunnen beter duidelijk maken hoe wetenschappelijk onderzoek in algemene zin bijdraagt aan preventie en behandeling van longziekten.
  • We kunnen veel beter duidelijk maken wat de concrete resultaten zijn van in Nederland verricht wetenschappelijk onderzoek.

Tijdens de eerste bijeenkomst komen we al snel tot de conclusie dat campagnes voor longonderzoek alleen effectief kunnen zijn wanneer naast de NRS alle relevante partijen, zoals het Longfonds, de LAN en de beroepsverenigingen steeds op dezelfde lijn zitten en eenduidig aangeven dat er behoefte is aan een “Deltaplan” tegen longziekten. Het Longfonds en de LAN zijn bereid zich daar –samen met de NRS- met volle kracht voor in te zetten.

Onderweg naar de wetenschap van morgen!