Nationaal Programma Longonderzoek

Er wordt al veel belangrijk onderzoek gedaan, maar er is meer nodig. Kruisbestuiving leidt tot vernieuwend en kwalitatief hoogstaand onderzoek. Uiteindelijk vergroot dat de kans op doorbraken.

De Taskforce

 • Pieter Hiemstra, voorzitter, Prof, PhD, Cel Biologie & Immunologie van longziekten, LUMC Leiden
 • Jan Grutters, vice-voorzitter, Prof, MD PhD, Longarts, Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
 • Toin van Kuppevelt, PhD, onderzoeker Biochemistrie, RadboudUmc Nijmegen
 • Frances de Man, MD PhD, onderzoeker Pulmonale geneeskunde, VUmc Amsterdam
 • Peter Merkus, MD PhD, kinderlongarts, RadboudUmc Nijmegen
 • Tom van der Poll, Prof, MD PhD, onderzoeker infectieziekten, AMC Amsterdam
 • Robbert Rottier, PhD, onderzoeker Moleculaire Biologie, Erasmus Rotterdam
 • Martina Schmidt, Prof, PhD, Moleculaire Farmacologie, Rijksuniversiteit Groningen
 • Dick Tibboel, Prof, MD PhD, kinderchirurgie ErasmusMC Rotterdam
 • Gerry Wagenaar, PhD, onderzoeker en hoofd neonatologisch laboratorium, LUMC, Leiden
 • Saskia Weldam, verplegingswetenschapper, epidemioloog, UMC Utrecht
 • Marlies Wijsenbeek, MD PhD, Longarts, ErasmucMC Rotterdam
 • Brigitte Willemse, MD PhD, kinderlongarts, UMCG Groningen

Laatste wapenfeiten

11 03 2015Kruisbestuiving hoe bereiken we dat?

De tweede bijeenkomst van de Taskforce Kruisbestuiving vond plaats op 11 maart 2015 in Amersfoort. Pieter Hiemstra, Saskia Weldam, Martina Schmidt, Gerry Wagenaar, Brigitte Willemse,  Marlies Wijsenbeek, Robbert Rottier en Dick Tibboel brainstormden over de volgende stappen in de ontwikkelingen van een activiteitenplan. Een aantal plannen werden in meer detail besproken na de eerste meeting van 13 januari.

 • Korte termijn:
  • Bevorderen van het bezoek aan congressen buiten het longenveld. Het belang van de NRS Travel Grants en aandacht voor b.v. Keystone en Gordon Research Conference congressen werd besproken.
 • Middenlange termijn
  • Aandacht voor kruisbestuiving in de opleiding van jonge onderzoekers. Hiervoor is contact gelegd met Anne-Marie Dingemans en Reinoud Gosens van de Taskforce Opleiding Jonge Onderzoekers.
  • Aandacht voor kruisbestuiving in meetings die NRS al (mede) organiseert: Longdagen, Young Investigator Meeting, Animal Models Symposium.
  • Organiseren van symposia waar kruisbestuiving centraal staat. Tijdens de vergadering is besproken om hiervoor een concreet voorstel te doen, in de verwachting dat dit de beste manier is om dit te starten.
  • Tips voor het bevorderen van kruisbestuiving op de website plaatsen. Uit nadere discussie bleek dat het moeilijk is om dit te doen zonder teveel open deuren in te trappen.
 • Lange termijn:
  • Inrichten website met Kennisbank longonderzoek (de Wie-Doet-Wat website). Tijdens de vergadering werden randvoorwaarden van de website besproken: waaraan moet deze voldoen, en hoe is deze onderscheidend te maken van websites als PubMed en Clinicaltrials.gov? Een eerste plan wordt in ruwe vorm uitgewerkt a.d.h.v. de discussiepunten. Volgende stap kan het vormen van een Taskforce zijn om zo’n plan verder uit te werken.

13 01 2015Tips en tricks om kruisbestuiving te promoten

Eerste bijeenkomst Amersfoort

Aanwezig: Gerry Wagenaar, Martina Schmidt, Dirkje Postma, Pieter Hiemstra (notulen), Rob Janssen, Robbert Rottier
Verhinderd mk: Katrien Grünberg, Marlies Wijsenbeek, Birgit Willemse
Afwezig: Jeroen Langereis

De volgende specifieke vragen werden besproken:

 • Welke partijen spelen een rol?
  • Binnen de longziekten, en daarbuiten: zeer veel! Klinische gebieden en basale gebieden.
 • Welk doel heeft de Taskforce?
  • Mensen uit hun veld trekken. Verbreden horizon, daardoor vernieuwend onderzoek met grotere kans op doorbraak
 • Welke middelen en strategie wil de Taskforce toepassen?
  • Korte termijn 
   • Onderzoeken welke andere vergelijkbare initiatieven er zijn.
   • Overwegen om te starten met kleine video interviews. (b.v. voorbeelde van succesvolle kruisbestuiving; personal statements op de website)
   • Promoten van bezoek aan andere congressen buiten longziekten (NRS travel grants zijn hier al op gericht). Travel grant awardee verhaal voor de website laten schrijven, of  lezing op YIM of Longdagen.
 • Midden termijn 
  • Onderwijs: meer aandacht voor andere vakgebieden, b.v. in landelijke cursus voor longonderzoekers. In overleg met Taskforce Jonge Onderzoekers. Actie: alvast toesturen aan de Taskforce jonge onderzoekers opleiding.
  • Meer aandacht voor kruisbestuiving in meetings waarbij NRS is betrokken: Animal models symposium, YIM, Longdagen.
  • Organiseren aparte symposia over specifieke onderwerpen als voorbeeldfunctie: onderwerpen laten verzinnen in workshop in YIM, en/of vanuit grid van het Nationaal Programma Longonderzoek iets kiezen.

Actie allen: Drie voorbeelden noemen binnen longziekten aan de hand van raster.

 • Uit het Nationaal Programma Longonderzoek komt dat er belangrijke kansen liggen op terrein van systems biology, lung development and repair, technical pulmonology, implementation and care. Ook: meer samenwerking tussen ziektegebieden biedt mogelijkheden. Vanuit patienten: mechanisms of lung disease, patient participation in e-health development, diagnosis and prevention. Acties allen. Namen bij de voorbeelden noemen (spreker en/of organisator). Iedereen maakt twee voorbeelden, midden termijn. Eerder aankloppen bij bestuur voor budget.
 • Tips voor bevorderen kruisbestuiving op de website zetten.
 • Als PI moet je wel sturen, en zelf goede voorbeeld geven. Door tips handvaten geven (dus voorbeelden geven hoe je dat kan doen).
 • Lange termijn
  • Kennisbank longonderzoek. Inrichten website voor longonderzoek om overzicht te krijgen. Allen.

Onderweg naar de wetenschap van morgen!