Nationaal Programma Longonderzoek

Als we het basaal en toegepast longonderzoek in Nederland naar een hoger niveau willen brengen, hebben we de meest talentvolle jonge onderzoekers nodig. Om hen aan te trekken en te zorgen dat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen, hebben we opleiding en ondersteuning nodig van hoog niveau.

De Taskforce

 • Anne-Marie Dingemans, voorzitter, MD PhD, longarts en longoncoloog, MUMC Maastricht
 • Reinoud Gosens, vice-voorzitter, Prof, MD PhD, onderzoeker moleculaire farmacologie, RUG, Groningen
 • Gert-Jan Braunstahl, MD PhD, longarts Sint Franciscus gasthuis, Rotterdam
 • Anne van der Does, Phd, infectieziekten, LUMC Leiden
 • Thijs Hoffman, onderzoeker longziekten, Antonius ziekenhuis Nieuwegein
 • Anouk Oldenburger, PhD, onderzoeker moleculaire farmacologie, RUG, Groningen
 • Suzanne Pieper, MSc, onderzoekscoördinator, Longfonds
 • Esther Pompe, MSc, arts-onderzoeker longziekten, UMCU, Utrecht
 • Alex Remels, PhD, onderzoeker longziekten, MUMC, Maastricht
 • Robbert Rottier, PhD, onderzoeker Moleculaire Biologie, Erasmus Rotterdam
 • Hermelijn Smits, PhD, onderzoeker parasitologie, LUMC, Leiden
 • Gerry Wagenaar, PhD, onderzoeker en hoofd neonatologisch laboratorium, LUMC, Leiden
 • Brigitte Willemse, MD PhD, kinderlongarts, UMCG, Groningen

Onze doelstelling

Opstellen van een plan voor landelijke opleiding en ondersteuning van jonge onderzoekers.

Zo gaan we te werk

Wij richten ons op drie doelgroepen: studenten, promovendi en pas gepromoveerden. Voor elk van deze groepen werken we aan een specifiek plan dat is toegespitst op de behoeften van die groep.

Laatste wapenfeiten

27 09 2015Overleg Taskforce Jonge Onderzoekers

Overleg Taskforce 2 NRS Roadmap: jonge onderzoekers
ERS Amsterdam, 27-09-2015
Aanwezig: Hermelijn Smits, Sander van Riet, Karin Sanders, Anne van der Does, Reinoud Gosens

Wat hebben we bereikt?
• Op het European Respiratory Society (ERS) congres in Amsterdam is voor 30 MSc studenten de mogelijkheid gecreëerd het congres te bezoeken met ondersteuning vanuit de NRS Nationaal Programma Longonderzoek. Ook is voor deze groep studenten op de zondagochtend (27-09-15) een speciale sessie georganiseerd met als doel MSc studenten te informeren, en enthousiasmeren, voor het doen van longonderzoek in Nederland.

Wat willen we bereiken?
• Wij gaan het longonderzoek onder MSc studenten verder stimuleren door het opzetten van een platform voor de uitwisseling van informatie, onderzoeksprojecten en onderzoekservaringen.
• Er zal een landelijke cursus longziekten en longonderzoek worden opgestart, bestaande uit een jaarlijks terugkerend, 2 dagen durend programma met interactieve lezingen en workshops over longziekten en longonderzoek.
• Als onderdeel van deze cursus zal een coaching programma worden opgezet voor pas gepromoveerde onderzoekers om de uitdagingen tijdens de post-doc periode te faciliteren.
Op de vergadering van 27 september is de opzet van de landelijke cursus besproken en zijn de onderwerpen die aan bod komen geïdentificeerd. Er is een cursusopzet gedefinieerd inclusief leerdoelen, onderwijslast en een inhoudelijke beschrijving van de verschillende cursusonderdelen. Doel is de cursus aan te kondigen op het Young Investigatorsymposium op 13 november 2015. Nadere uitwerking van de lezingen en workshops zal begin 2016 volgen.

Volgende vergadering
8 December, Amersfoort, Nationaal Programma Longonderzoek ‘Een leven lang longen’. Aanmelden is nog mogelijk! Mensen die graag mee willen denken, kunnen zich aanmelden via i.m.van.den.burg@umcg.nl .

27 09 2015Overleg Taskforce: Jonge Onderzoekers

ERS Amsterdam, 27-09-2015

Aanwezig: Hermelijn Smits, Sander van Riet, Karin Sanders, Anne van der Does, Reinoud Gosens

Wat hebben we bereikt?

 • Op het European Respiratory Society (ERS) congres in Amsterdam is voor 30 MSc studenten de mogelijkheid gecreëerd het congres te bezoeken met ondersteuning vanuit de NRS. Ook is voor deze groep studenten op de zondagochtend (27-09-15) een speciale sessie georganiseerd met als doel MSc studenten te informeren, en enthousiasmeren, voor het doen van longonderzoek in Nederland.

Wat willen we bereiken?

 • Wij gaan het longonderzoek onder MSc studenten verder stimuleren door het opzetten van een platform voor de uitwisseling van informatie, onderzoeksprojecten en onderzoekservaringen.
 • Er zal een landelijke cursus longziekten en longonderzoek worden opgestart, bestaande uit een jaarlijks terugkerend, 2 dagen durend programma met interactieve lezingen en workshops over longziekten en longonderzoek.
 • Als onderdeel van deze cursus zal een coaching programma worden opgezet voor pas gepromoveerde onderzoekers om de uitdagingen tijdens de post-doc periode te faciliteren.

 

Op de vergadering van 27 september is de opzet van de landelijke cursus besproken en zijn de onderwerpen die aan bod komen geïdentificeerd. Er is een cursusopzet gedefinieerd inclusief leerdoelen, onderwijslast en een inhoudelijke beschrijving van de verschillende cursusonderdelen. Doel is de cursus aan te kondigen op het Young Investigatorsymposium op 13 november 2015. Nadere uitwerking van de lezingen en workshops zal begin 2016 volgen.

Volgende vergadering
8 december, Amersfoort. Aanmelden is nog mogelijk!
Mensen die graag mee willen denken, kunnen zich aanmelden via i.m.van.den.burg@umcg.nl.
Agendapunten volgende vergadering: het uitwerken van de verschillende werkplannen.
 

05 02 2015Voor jonge onderzoekers: Een platform, cursus en coaching. Wat wil je nog meer?

Tweede bijeenkomst Utrecht

Deelnemers  

Anne-Marie Dingemans (vz), Reinoud Gosens (notulen), Dirkje Postma, Rob Jansen, Anouk Oldenburger, Gerry Wagenaar, Esther Pompe, Gert-Jan Braunstahl, Robbert Rottier, Suzanne Pieper, Hermelijn Smits, Brigitte Willemse, Alex Remels, Anne van der Does, Erica Rutten

Wat willen we bereiken?

 • Wij gaan het longonderzoek onder MSc studenten stimuleren door het opzetten van een platform voor de uitwisseling van informatie, onderzoeksprojecten en onderzoekservaringen.
 • Er zal een landelijke cursus longziekten en –onderzoek worden opgestart, bestaande uit een jaarlijks terugkerend, 2 dagen durend programma met interactieve lezingen en workshops over longziekten en longonderzoek.
 • Er zal een coaching programma worden opgezet voor pas gepromoveerde onderzoekers om de uitdagingen tijdens de post-doc periode te faciliteren.

Op de vergadering van 5 februari zijn deze Taskforces geïdentificeerd en zijn de werkplannen per groep besproken. Concrete stappen die zullen leiden tot deze drie doelen zullen in de komende periode worden uitgewerkt.

Volgende vergadering

April, Utrecht. Aanmelden is nog mogelijk! Mensen die graag mee willen denken, kunnen zich aanmelden via s.langedijk@umcg.nl . Agendapunten volgende vergadering: het uitwerken van de verschillende werkplannen.

11 12 2014Eerste bijeenkomst van de Taskforce

Deelnemers: Anne-Marie Dingemans (voorzitter), Alex Remels, Anouk Oldenburger, Brigitte Willemse, Dirkje Postma, Esther Pompe, Gerry Wagenaar, Gert-Jan Braunstahl, Hermelijn Smits, Reinoud Gosens (notulen), Rob Jansen, Robbert Rottier, Suzanne Pieper.

Onze besluiten in het kort:

 • Voor studenten gaan we het longonderzoek stimuleren door het opzetten van een platform voor de uitwisseling van informatie, onderzoeksprojecten en onderzoekservaringen.
 • Voor promovendi organiseren we een jaarlijks terugkerende, landelijke cursus longziekten en ‑onderzoek, bestaande uit een twee dagen durend programma met interactieve lezingen en workshops over longziekten en longonderzoek.
 • Voor pas gepromoveerden zetten we een coaching-programma op om de uitdagingen tijdens de postdocperiode te faciliteren.

10 11 2014Kick-off

Tijdens de kick-off meeting vonden brainstormsessies plaats over de eerste zes doelstellingen. De laatste doelstelling - evaluatie - was op dat moment niet relevant.

Hieronder de conclusies van de brainstormsessie over het opstellen van een plan voor landelijke opleiding en ondersteuning van jonge onderzoekers.

Allereerst willen we inventariseren wat er al aan scholing wordt gegeven op de diverse (niet-)universitaire locaties. De volgende vraag is hoe we jonge onderzoekers enthousiast maken voor longonderzoek.

 • Om studenten te interesseren kunnen we bijvoorbeeld andere studenten inzetten die nu al longonderzoek doen.
 • Beginnende promovendi kunnen we uitnodigen voor een landelijke cursus ´introductie longziekten en -onderzoek´. In zo’n cursus leren ze elkaar kennen, krijgen ze inzicht in het grote onderzoeksveld en leren ze uitdragen wat hun onderzoek betekent voor de ziekte.
 • Pas gepromoveerden kunnen we behouden voor longonderzoek door hen te koppelen aan senior onderzoekers die hen bijvoorbeeld kunnen helpen met het binnenhalen van persoonsgebonden subsidies en met het vormen van een netwerk, wat van belang is voor deelname aan consortia. Ook de uitwisseling met andere instituten is hierbij van belang.

Voor wat betreft de financiën gaan we uitzoeken hoe we bijvoorbeeld crowdfunding kunnen inzetten.

Onderweg naar de wetenschap van morgen!