Nationaal Programma Longonderzoek

De initiators

Het longonderzoek in Nederland staat internationaal uitstekend bekend. Longonderzoekers besloten de krachten te bundelen.

Samenwerking longonderzoek

In 2009 sloeg een groep Nederlandse longonderzoekers de handen ineen. In die tijd stond Nederlands longonderzoek internationaal al hoog aangeschreven, maar er was dringend behoefte aan betere samenwerking. De onderzoekers wilden meer samenhang en uitwisseling van ideeën tussen alle professionals die actief zijn in het brede veld van longonderzoek. Vanuit die gedachte werd besloten tot de oprichting van de NRS, het Nederlands Respiratoir Samenwerkingsverband. Diezelfde NRS besloot drie jaar later om een Nationaal Programma Longonderzoek te ontwikkelen voor longonderzoek.

Definitie

“Het Nationaal Programma Longonderzoek vormt een brede visie op de toekomst van een onderzoeksgebied, gebaseerd op de collectieve kennis en verbeeldingskracht van de belangrijkste spelers in het veld die verandering kunnen brengen op dat gebied.”

 Naar Galvin, Science 1998

Missie

De initiators hadden een breed gedragen en breed inzetbaar plan voor ogen. Tijdens het proces van voorbereiding werd de European Respiratory Roadmap uitgebracht en die vormde een internationaal aanknopingspunt. Zo formuleerden ze een drieledige missie:

  • Een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van onderzoek.
  • Het versterken van de (inter)nationale positie en slagkracht van dit onderzoek.
  • Preventie en optimale behandeling van longziekten.

Onderweg naar de wetenschap van morgen!