Nationaal Programma Longonderzoek

Een dringende vraag

De impact van longziekten en het aantal mensen dat wordt getroffen, nemen toe. Daar moet wat aan gebeuren!

Meest dodelijke ziekte

De Wereld Gezondheid Organisatie (WGO) becijferde dat longziekten in 2011 wereldwijd tenminste 7,7 miljoen dodelijke slachtoffers eisten. Daarmee stonden we op nummer één. De ischaemische hartziekten lieten we met 7 miljoen slachtoffers achter ons. Bovendien: binnen de kankergerelateerde sterfte neemt longkanker de leiding. En wat denkt u? Hoeveel procent van de mensen die opgenomen worden voor een hartaanval overlijdt binnen twee jaar? Dat is 8 tot 15%. Bij opname voor een longaanval is dat - schrik niet - 35 tot 50%! En de aantallen stijgen. Kortom: longziekten vormen een steeds zwaardere last voor de samenleving.

Tien belangrijkste doodsoorzaken

Behandeling van longziekten

Longonderzoek heeft de afgelopen jaren al veel opgeleverd. Zo zijn effectieve behandelingsmethodes voor astma ontwikkeld, het succes van longtransplantaties is toegenomen, er is een betere behandeling voor cystic fibrosis (taaislijmziekte), en dat niet-rokers en mensen die stoppen met roken minder kans op longkanker hebben, is ook duidelijk aangetoond. Zulke bevindingen dragen direct bij aan een betere preventie en behandeling van longziekten, waardoor de levenskwaliteit van mensen enorm toeneemt. Maar de cijfers laten zien dat het niet voldoende is.

Donaties en subsidies voor longonderzoek

We zijn er tot nu onvoldoende in geslaagd het bovenstaande goed voor het voetlicht te brengen bij het grote publiek. Terwijl in 2012 de Nederlandse Kankerbestrijding meer dan 146 miljoen euro aan donaties ophaalde en de Nederlandse Hartstichting ruim 39 miljoen, bleef het Nederlandse Longfonds steken bij iets meer dan 15 miljoen. Tegelijkertijd blijven de subsidies voor longonderzoek in de EU (het FP7 programma) ver achter in vergelijking met onderzoek naar andere ziektes.

Minder slachtoffers van longziekten

Het Nationaal Programma Longonderzoek wil het belang van longonderzoek onder de aandacht brengen. Tegelijkertijd wil het Nationaal Programma Longonderzoek de kansen en perspectieven van onderzoek vergroten. Hiermee hopen we het aantal slachtoffers en de ernst van de ziekten drastisch te verlagen. En daarmee flink te dalen in de lijst met dodelijke ziekten.

Onderweg naar de wetenschap van morgen!