Nationaal Programma Longonderzoek

Het Nationaal Programma Longonderzoek

‘Een Leven Lang Longen’

Het Nationaal Programma Longonderzoek laat zien wat we moeten doen voor meer resultaten in preventie en behandeling van longziekten.

Randvoorwaarden voor longonderzoek

SamenwerkingsplatformsDe initiators hebben alle 12 rapporten naast elkaar gelegd en gekeken waar het aan ontbreekt in het Nederlands longonderzoek. Hierbij hebben zij met veel partijen gesproken om tot een breed gedragen programma te komen (zie onderstaande figuur voor alle spelers in het onderzoeksveld). Daarbij is nadrukkelijk niet gezocht naar gaten in onderzoek. Wel is gezocht naar lacunes in de randvoorwaarden die goed, resultaatgericht onderzoek mogelijk moeten maken. Uitgangspunt daarbij is dat eventuele gaten als vanzelf gedicht worden, zodra aan alle noodzakelijke randvoorwaarden is voldaan. Om dit te realiseren wordt samenwerking gezocht met alle spelers in het veld van onderzoek.

De 6 doelstellingen

Inmiddels is duidelijk waar de organisatie rondom longonderzoek voor verbetering vatbaar is. Die verbeteringen zijn samengevat in 6 doelstellingen:

  1. Aandacht creëren voor de huidige stand van zaken en ontwikkelingen op het gebied van longonderzoek.
  2. Opstellen van een plan voor landelijke opleiding en ondersteuning van jonge onderzoekers.
  3. Kruisbestuiving tussen de verschillende aandachtsgebieden van het longonderzoek en daaraan verwante gebieden van onderzoek
  4. Stimuleren en promoten van vernieuwend onderzoek.
  5. Activeren van bestaande en nieuwe mogelijkheden van landelijke biobanken voor longaandoeningen.
  6. Driejaarlijkse evaluatie en updates met nieuwe kansen voor longonderzoek in Nederland.

De 6 Taskforces

Om elk van deze doelstellingen te realiseren, zijn zesTaskforces opgericht. In elke Taskforce heeft een bestuurslid van de NRS zitting. Dit bestuurslid heeft versterking van professionals uit de hele breedte van het onderzoeksveld van longziekten en waar nodig daarbuiten.

Op weg naar de wetenschap van morgen

Daarmee is een routekaart naar de realisatie van de 6 doelstellingen. Geen statische kaart, maar een kaart die voortdurend bijgesteld zal worden terwijl we op weg zijn. Op weg naar de wetenschap van morgen.

Onderweg naar de wetenschap van morgen!